Audyt

Audyt jest pierwszym krokiem, który stawia DOBRA agencja marketingowa rozpoczynając współpracę z nową firmą. Tak jak każdy z nas jest inny, tak samo przedsiębiorstwa – nawet z tej samej branży – stanowią indywidualne organizmy.

Zaczynamy od przeprowadzenia wywiadu na temat firmy, badamy strukturę organizacyjną, poznajemy ofertę i produkty, określamy mocne i słabe strony, sprawdzamy funkcjonujące narzędzia, oceniamy świadomość i zaangażowanie pracowników w budowanie wizerunku firmy, analizujemy konkurencję.

Na koniec stawiamy diagnozę i piszemy receptę – strategię marketingową.

Zapoznanie się z przedsiębiorstwem i zaprojektowanie ścieżki rozwoju hamuje toksyczne i nierentowne procedury, a pozwala uszyć kreację dopasowaną do konkretnej figury. Dzięki temu firma wyróżni się na rynku, a jej produkty staną się rozpoznawalne dla dotychczas nieświadomych klientów.

Nasz audyt daje gwarancję uzyskania rzetelnych informacji, a współpraca z DOBRĄ agencją marketingową może stać się trampoliną do uzyskania pozycji lidera na rynku.